Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor sport in Noordenveld (2019)

sportaccommodaties, openbare ruimte en verenigingen

De gemeente Noordenveld wil een lokaal akkoord sport en bewegen sluiten met een breed scala aan partijen, conform de oproep van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hiertoe heeft de gemeente behoefte aan een objectief kader om toekomstige investeringen tegen af te kunnen zetten. In opdracht van de gemeente Noordenveld heeft het Mulier Instituut onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot inzicht in de (toekomstige) behoefte aan sport- en beweegruimte. Aanvullend worden inzichten gegeven in het functioneren van de sportverenigingen.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven, die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportruimte, waar in hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties centraal staan. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het zwemwater. De openbare ruimte wordt in hoofdstuk 6 behandeld. In hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste uitkomsten van de lokale verenigingsmonitor opgenomen.

Literatuurverwijzing: Schadenberg, B., Floor, C., Hoeijmakers, R., & Hoekman, R.H.A. (2019). Ruimte voor sport in Noordenveld: sportaccommodaties, openbare ruimte en verenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-671 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving