Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor sport op het Utrecht Science Park (2024)

2023-2040

Op het Utrecht Science Park (USP) worden tot 2040 6.500 woningen gebouwd. 80 procent daarvan is voor studenten. Naast de extra woningen wordt een toename van mogelijk 4.000 tot 8.000 banen verwacht. Met de uitbreiding van het woonaanbod op het USP en de extra banen wordt de druk op de sportruimte groter.

De doelstelling van dit onderzoek is cijfermatig inzicht geven in het huidige aanbod en gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties op het USP door studenten en medewerkers, en hoe dit aanbod zich verhoudt tot de (toekomstige) behoefte. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van Universiteit Utrecht.

Conclusies

  • Er zijn tekorten bij hockey, frisbee, korfbal, rugby, tennis en voetbal, nu en in 2040.
  • De drie sporthallen worden op doordeweekse avonden en in de weekenden volop gebruikt. Er is nauwelijks ruimte voor intensivering van het gebruik, zeker niet op de doordeweekse avonden. Overdag is de bezetting lager, maar worden de hallen deels gevuld door tentamenweken.
  • Er wordt een toename verwacht van zeker 400 zaalsporters. Hiervoor is extra zaalruimte nodig. Een extra sporthal kan met deze sporters in de avonden en weekenden een goede bezetting behalen.
  • Er zijn veel potentiële nieuwe gebruikers als er ruimte beschikbaar komt, zoals mbo-studenten en -medewerkers.
  • Wachtlijsten opheffen, extra trainingen, uitbreiding van zaalhockey en uitbreiding van de interne futsalcompetitie bieden daarnaast mogelijkheden.
  • Benutting van sportaccommodaties (vooral overdag) is een landelijke uitdaging. Dit is ook vastgesteld als een van de zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de uitgangsgegevens beschreven waarop in het vervolg van het rapport wordt voortgebouwd. Het gaat hierbij om de aanwezige sportvoorzieningen op het USP, de gebruikers van deze voorzieningen en prognoses voor de aantallen studenten en medewerkers. Hoofdstuk 3 gaat over de buitensport, waarbij hockey, korfbal, rugby, tennis en voetbal in aparte paragrafen wordt behandeld. In de laatste paragraaf is er aandacht voor de overige buitensporten: frisbee, survival en klimmen. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van de analyses voor de binnensport. Hoofdstuk 5 presenteert de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek. Een verantwoording van de onderzoeksmethode is in bijlage 2 opgenomen.

Literatuurverwijzing: Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2024). Ruimte voor sport op het Utrecht Science Park: 2023-2040. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1062 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving