Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor voetbal en korfbal in Kesteren (2019)

De gemeente Kesteren en de plaatselijke voetbal- en korfbalvereniging hebben door nieuwbouwontwikkeling het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar de toekomstige (tot aan 2035) ruimtebehoefte van voetbal en korfbal.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende data, zoals bevolkingsprognoses, landelijke richtlijnen voor voet- en korfbal en recente (landelijke) trends in sportdeelname.

De conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Het aanbod aan wedstrijdvelden bij vv Kesteren sluit niet aan bij de behoefte van de vereniging. Het aanleggen van een extra natuurgrasveld zou de vereniging in de huidige en toekomstige situatie voldoende ruimte geven om haar teams te kunnen huisvesten binnen de richtlijnen van de KNVB.
  • De korfbalaccommodatie van KV Kesteren voldoet niet aan de richtlijnen voor een natuurgras basisvoorziening zoals die is voorgeschreven door de KNKV. Mocht er geen ruimte zijn voor het uitbreiden van het natuurgrasveld, dan is kunstgras een aan te raden oplossing.
  • De voetbalvereniging Kesteren heeft voldoende trainingscapaciteit. In de toekomst kan hier echter een tekort ontstaan.
Literatuurverwijzing: Brus, J., & Hoekman, R.H.A. (2019). Ruimte voor voetbal en korfbal in Kesteren. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-649 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving