Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Run to The Start, klaar voor de toekomst (2014)

een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die verenigingen geven aan de samenwerking met de Atletiekunie op Run to The Start

Auteur(s): Stephan Smoorenburg

De wereld van de loopsport is dynamisch en onderhevig aan verandering. Vanaf de jaren tachtig heeft de loopsport in Nederland een grote vogelvlucht doorgemaakt aan populariteit. Het lijkt erop dat de loopsporter tegenwoordig meer op zoek is naar zwakke dan sterke bindingen. Steeds meer (atletiek)verenigingen spelen hierop in door een flexibel aanbod te creëren, mede onder de noemer van Run to The Start. Dit voorbereidingsprogramma komt in samenwerking met de Atletiekunie tot stand. Het is onbekend hoe verenigingen die betrokken zijn met Run to The Start tegen het programma aankijken. Specifiek met betrekking tot de samenwerking met de Atletiekunie. Wat is voor hun de meerwaarde om te participeren in de samenwerking en welke betekenissen geven zij hieraan? De Atletiekunie is met deze kennis in staat om beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de aangesloten verenigingen in de samenwerking vanuit Run to The Start. Daarmee wordt er indirect ook voorzien in de behoeften van de evenementenloper aan begeleiding in het hardlopen. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten over het algemeen positief zijn over de samenwerking met de Atletiekunie binnen het programma Run to The Start. De belangrijkste meerwaarde om als vereniging of loopgroep te participeren in de samenwerking is dat de Atletiekunie op meerdere gebieden werk uit handen neemt. De betekenissen die de respondenten geven aan de samenwerking zijn divers. Het belang om samen te werken wordt erkend door de respondenten, alleen verschilt de manier en de rol die er gegeven worden aan de betrokken partijen bij Run to The Start.

Literatuurverwijzing: Smoorenburg, S. (2014). Run to The Start, klaar voor de toekomst: een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die verenigingen geven aan de samenwerking met de Atletiekunie op Run to The Start. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving