Spring naar content
Terug naar de kennisbank

RVS in zwembaden (2015)

De combinatie van een hoge luchtvochtigheid, chloordampen en een hoge temperatuur in zwembaden maakt dat corrosie van materialen kan optreden. In het verleden werd ervan uitgegaan dat RVS (roestvast staal) bestand zou zijn tegen deze corrosie, maar verschillende incidenten maakten duidelijk dat dit niet het geval is. De probleemstelling van dit onderzoek luidt: in welke mate speelt het probleem van corrosie van RVS in zwembaden en wat doen zwembaden en gemeenten om risico’s zo veel mogelijk te beperken? Aan het Mulier Instituut is gevraagd een inventarisatie uit te voeren of managers bij zwembaden op de hoogte zijn van de risico’s van RVS, welke richtlijnen gelden voor de bestrijding van corrosie en welke acties worden ondernomen als corrosie van RVS wordt geconstateerd. In overleg met de klankbordgroep is gekozen om een vragenlijst onder zwembaden uit te zetten. De resultaten van het onderzoek worden in deze publicatie gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der (2015). RVS in zwembaden. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0012 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-390 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving