Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Safe sport contexts at a glance: a comparative analysis in seven European countries (2021)

Door misbruikervaringen te delen herkennen sporters mogelijke signalen van misbruik sneller en weten zij beter hoe ze kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is. Dat blijkt uit een verkenning van het Mulier Instituut in het kader van het Erasmus+-project Safe Sport Allies.

Manieren om actief omstandersgedrag te bevorderen

Om ervoor te zorgen dat omstanders ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag zijn voorlichting en het delen van misbruikervaringen belangrijk. Mensen weten daardoor beter waar ze op moeten letten en wat ze kunnen doen. Ook is het goed om ouders en familieleden van slachtoffers te betrekken bij een verenigingsaanpak en actief te communiceren over de rol die medesporters spelen.

Passief omstandersgedrag houdt misbruik in stand

In getuigenissen over misbruik in de sport is vaak sprake van passief omstandergedrag of wegkijkgedrag. Dat gedrag houdt het taboe van misbruik in stand, kan ervoor zorgen dat het misbruik langer doorgaat en is altijd in het voordeel van de pleger. Daarom moet dit worden tegengegaan.

Literatuurstudie, gesprekken en landenvergelijking

Voor de verkenning is een literatuurstudie uitgevoerd naar omstandersgedrag en misbruik in de sport. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met slachtoffers en omstanders van grensoverschrijdend gedrag in de sport en is een vergelijking tussen landen gemaakt. Hierover zijn drie aparte rapportages opgesteld.

Onderdeel van het Erasmus+-project Safe Sport Allies

De verkenning is onderdeel van het Erasmus+-project Safe Sport Allies. De inzichten dragen bij aan de ontwikkeling van een omstandersinterventie. De coördinatie van het project is in handen van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Negen verschillende partners uit zeven landen zijn betrokken bij het project. Het onderzoek loopt van januari 2021 tot en met juni 2023.

Literatuurverwijzing: Stevens, V., Gutter, K., & Suijlekom, A. van (2021). Safe sport contexts at a glance: a comparative analysis in seven European countries. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving