Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen bewegen regelen in het basisonderwijs (2023)

Leerkrachten schakelen vaak leerlingen in als helpers. Zij vinden het thema Bewegen regelen om meerdere redenen belangrijk: zelfstandigheid van leerlingen vergroten, beweegtijd maximaliseren en instructietijd minimaliseren. Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten in het basisonderwijs onbewust bekwaam zijn in het samen met leerlingen regelen van een les bewegingsonderwijs.

Dit boek biedt een onderwijskundig kader voor een bewuste aanpak van het doeldomein ‘Samen bewegen regelen’ in het basisonderwijs. Het bijzondere is dat dit niet alleen gaat over het leerproces van leerlingen, maar ook over dat van een leerkracht. Het gericht aanleren van regelende taken aan alle leerlingen is voor veel leerkrachten een flinke verandering. De reguleringsuitdaging hierbij is dat leerlingen in verschillende contexten leren om de toenemende beweegdiversiteit op een sociaal rechtvaardige wijze te organiseren als groep.
 

Dit boek biedt geen standaard methode. In de les wordt duidelijk op welke wijze de regeltaken op een sociaal rechtvaardige wijze uitgevoerd kunnen worden. In Samen bewegen regelen worden regelknoppen beschreven. Dit zijn kleine methodische aanpassingen die het regelen makkelijker of moeilijker maken. Een leerkracht draait bij een specifieke beweegactiviteit aan een regelknop om het ‘Samen bewegen regelen’ meer of minder te benadrukken. Ook komt aan bod hoe de regeltaken in de vorm van verschillende rollen aan de leerlingen kunnen worden overgedragen.
 

Negen praktijkvoorbeelden verduidelijken de negen regeltaken. De voorbeelden geven aan dat de regeltaken niet als op zichzelf staande methodische lijnen worden gezien, maar dat er constant sprake is
van overlap. Samen bewegen regelen is een praktische inspiratiebron voor studenten en leerkrachten om ‘Samen bewegen regelen’ te vertalen naar de eigen praktijk.

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C., Andringa, S., Kant, C. van de, Martelaer, K. de, Merwe, C. van de, Opstoel, K., ... Hogeschool Saxion (2023). Samen bewegen regelen in het basisonderwijs. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ONDE-0114 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving