Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen blijven bewegen! (2016)

Auteur(s), Organisatie(s): Rob de Waard, Sportkracht 12

Samenwerken

Dat trefwoord ‘samen’ is hopelijk ook voor de rest van dit jaar en verder van toepassing. Juist voor de sector waar wij ons in bewegen, de sport dus, geldt al enige tijd dat we het niet meer alleen kunnen doen en daarnaast zullen moeten vernieuwen. Te lang heeft deze sector in een cocon geleefd en overtuigd van het eigen gelijk zich tegen de boze buitenwereld afgezet omdat die maar niet het belang van sport wilde inzien.

Samenwerken gaat niet vanzelf

We moeten zelf het initiatief nemen tot samenwerken, dat geldt voor onze eigen medewerkers, maar vooral ook met aanverwante sectoren. En dat zijn er velen! Samenwerken, dat klinkt vanzelfsprekend en dat lijkt veel gemakkelijker dan het is. Het bevat namelijk de woorden ‘samen’ en ‘werken’ en dat houdt ook in dat je invloed en macht prijsgeeft en dat het niet vanzelf gaat. Je moet er aan werken. Daar is ook wederzijds vertrouwen voor nodig, maar vooral de wil en de overtuiging om er uiteindelijk iets beters van te maken. Je krijgt er dan ook veel moois voor terug. Niet alleen een veel opener, vitalere en sterkere sportsector, met een beter imago, maar uiteindelijk ook een gezondere samenleving. Ik geloof daar in, evenals de noodzaak tot vernieuwing in de sector sport en bewegen. Maar door openheid en samenwerking kom je ook sneller tot vernieuwde inzichten die je anders nooit had gekregen. En tenslotte: het is veel leuker werken dan je opsluiten in eigen kantoor en vertrouwde omgeving.

Vernieuwen!

Te lang werd en wordt in de sportwereld nog gedacht vanuit structuren van vijftig jaar geleden. En dan vooral vanuit de aanbodzijde. Denk aan de ouderwetse verhuurder-huurder relatie van gemeenten met verenigingen, de traditionele contributiesystemen, de mono benadering van veel sportbonden en de beperkte openstelling van sportcomplexen met de bordjes ‘verboden toegang’ er op gespijkerd. En dat tegen het decor van een zich sterk bewegende vraagzijde: een bevolking die in toenemende mate andere wensen en behoeften heeft. Ook op het gebied van bewegen en sport. Zo’n 25 procent van onze inwoners is (nog) lid van een sportvereniging. Dat zijn er nog altijd vele miljoenen, maar dat betekent ook dat een groot deel van de bevolking op een andere manier, anders georganiseerd of ongeorganiseerd, wil sporten en bewegen. Daar ligt dus een enorm potentieel.

Huis voor de Sport Groningen werkt samen en vernieuwt

Hoe doen wij dat in de provincie Groningen? Vanuit onze nieuwe inspirerende werkomgeving in de stad Groningen (kom gerust eens langs, Groningen is dichterbij dan u denkt!) dagen wij bij Huis voor de Sport Groningen onszelf en onze relaties uit tot nieuwe ideeën, diensten en samenwerkingsverbanden. Dat doen wij met zowel overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven als sportverenigingen. Met als doel om gezamenlijk bij te dragen aan een leefbaar, gezond en duurzaam Groningen. En dat laat zich vertalen in projecten als Sportdorp, Open Club, Sportieve Gezonde School, Kansen voor Kinderen of Duurzame Sportverenigingen. Voor al deze en vele andere projecten geldt dat we dat niet alleen kunnen en willen doen. Het zijn allemaal samenwerkingsverbanden.

En binnen het samenwerkingsverband Sportkracht12 trachten wij dit op een vergelijkbare wijze te doen voor heel Nederland.

Sportplein Groningen

Een mooi voorbeeld van zo’n netwerkverband is Sportplein Groningen, waarin sportorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten, provincie en het bedrijfsleven samen optrekken voor een sportievere en gezondere samenleving. Daarbij is en blijft sport, maar in feite geldt dat voor alle vormen van bewegen, heel belangrijk. Meer en blijvend sporten en bewegen is een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde voor een gezondere toekomst voor ons allemaal. De kunst is om dat laatste te erkennen, dus ook onze eigen beperkingen te weten. Voor een gezonde samenleving is meer nodig dan sport en bewegen alleen en juist daarom moeten we ons open opstellen en samen willen werken met anderen.

Met drie dagen ijzel als glij- en bindmiddel als voorbeeld. Samen blijven bewegen dus!

Rob de Waard is directeur/bestuurder van Huis voor de Sport Groningen en lid van het Dagelijks Bestuur van de landelijke vereniging Sportkracht12. Eerder was hij jarenlang directeur van de Dienst Sport en Recreatie van de gemeente Utrecht. Hij bekleedde daarna o.a. directiefuncties bij bioscoopconcern Wolff en Ahoy Rotterdam. Voor zijn overstap naar Huis voor de Sport Groningen was hij senior consultant bij BMC. Thans is hij nog commissaris bij de NV Sportinrichtingen Nieuwegein. Een greep uit zijn vorige nevenfuncties: commissaris bij FC Utrecht, directeur Stadion Galgenwaard, voorzitter Stichting Marathon Utrecht, bestuurslid Stichting Topsport Utrecht, de Vereniging Stadion Directeuren Nederland, de Vereniging Bioscoopexploitanten Nederland en de rechtsvoorganger van VSG district Oost en landelijk.

Literatuurverwijzing: Waard, R. de, & Sportkracht 12 (2016). Samen blijven bewegen!.

Omschrijving