Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen evalueren met de doelgroep: lessen uit de ontwikkeling van een participatief evaluatie-instrument (2023)

Bij het evalueren van gezondheidsbevordering is het van belang de beoogde doelgroep erbij te betrekken. In de praktijk wordt participatieve evaluatie echter nog onvoldoende ingezet.

Om professionals te helpen de doelgroep bij de evaluatie te betrekken werd hiervoor in het kader van de JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst, voorheen: Jongeren Op Gezond Gewicht) een instrument ontwikkeld. Hoewel het samen met de JOGG-professionals is ontwikkeld, bleek dit instrument niet goed aan te sluiten bij hun behoeften.

In dit artikel reflecteren de auteurs op hoe dit komt en delen zij de geleerde lessen. Ongelijkwaardige samenwerking tussen onderzoekers en professionals heeft er aan bijgedragen dat praktijkbehoeften onvoldoende in het evaluatie-instrument zijn meegenomen. Daarnaast ervaren professionals zelf verschillende uitdagingen bij participatieve evaluatie, omdat de context waarin zij werken hen hierin onvoldoende faciliteert.

Het artikel verscheen op 2 maart 2023 online in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

Literatuurverwijzing: Huiberts, I., Pellegrom, S., Collard, D.C.M., Singh, A.S., Hartingsveldt, M. van, & Broeder, L. den (2023). Samen evalueren met de doelgroep: lessen uit de ontwikkeling van een participatief evaluatie-instrument. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Omschrijving