Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen in beweging met kwetsbare bewoners (2020)

tussenrapportage van fase 1 – projectjaar 1, inzicht in motieven en behoeften van kwetsbare groepen om ‘in beweging’ te komen en de kansen voor integraal samenwerken rondom dit vraagstuk

In dit rapport worden de bevindingen weergegeven van het eerste projectjaar van het project ‘Samen in Beweging met kwetsbare inwoners’. Het project kent twee doelstellingen. Het hoofddoel van het project is dat kwetsbare inwoners langer vitaal zijn, thuis (kunnen) blijven wonen en mee kunnen doen in hun gemeente, op een manier die aansluit bij hun mogelijkheden en behoeften. In het zogenaamde integrale gezondheidsbeleid zetten de deelnemende gemeenten in op bewegen als middel om dit doel te bereiken. Het tweede onderliggende doel van dit project is om middels een integrale aanpak te komen tot een gebiedsgerichte aanpak die kwetsbare doelgroepen in beweging brengt om mee te doen in de lokale gemeenschap.

Literatuurverwijzing: Stouten-Hanekamp, M., Velvis, A., & Garderen, M. van (2020). Samen in beweging met kwetsbare bewoners: tussenrapportage van fase 1 – projectjaar 1, inzicht in motieven en behoeften van kwetsbare groepen om ‘in beweging’ te komen en de kansen voor integraal samenwerken rondom dit vraagstuk. Zwolle: Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle.

Omschrijving