Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen investeren in BrabantStad (2008)

meerjarenprogramma BrabantStad 2008-2012

Sinds 2001 werken de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg samen met de provincie Noord-Brabant in het stedelijk netwerk BrabantStad. April 2004 is het meerjarenprogramma BrabantStad 2004-2008 “Meer samen samen meer” verschenen. De samenwerkende partners hebben besloten om voor de periode 2008-2012 een nieuw meerjarenprogramma BrabantStad op te stellen. In het meerjarenprogramma 2008-2012 presenteren de partners hun gezamenlijke ambities en prioriteiten voor de komende jaren en de concrete projecten en programma’s die daaruit voortvloeien.

Literatuurverwijzing: (2008). Samen investeren in BrabantStad: meerjarenprogramma BrabantStad 2008-2012. 's-Hertogenbosch: Programmabureau BrabantStad.

Omschrijving