Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen met kennis de praktijk verbeteren (2016)

tips voor gemeentelijke organisaties vanuit het kennisprogramma Vakkundig aan het werk

Organisatie(s): ZonMw

Deze brochure geeft tips bij de samenwerking tussen gemeente en onderzoekers en het gezamenlijk aanvragen van een projectsubsidie. Hierin wordt beschreven hoe een bruikbare vraagstelling tot stand komt en hoe gemeenten zo met onderzoekers kunnen communiceren dat de resultaten van het onderzoek bruikbaar zijn in de praktijk. Ook tips voor het schrijven van een subsidieaanvraag, de uitvoering van het onderzoek en de verspreiding en implementatie van resultaten, vindt u in deze brochure.

Literatuurverwijzing: ZonMw (2016). Samen met kennis de praktijk verbeteren: tips voor gemeentelijke organisaties vanuit het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Den Haag: ZonMw.

Omschrijving