Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen naar de top (2016)

het effect van leiderschapsstijlen en collectieve efficacy op de sportprestatie van teams

Auteur(s): Sanne Jeukens

In dit onderzoek is de invloed van leiderschapsstijlen op de prestatie van sportteams onderzocht. Er is gekeken naar het mediërende effect van collectieve efficacy op het verband tussen transformationeel leiderschap, ervaren transformationeel leiderschap, transactioneel leiderschap en ervaren transactioneel leiderschap en sportprestatie. Door middel van een online vragenlijst namen 25 sportteams deel aan dit onderzoek. Hiervan waren 143 spelers en 25 coaches (N=168). In tegenstelling tot de verwachtingen bleek collectieve efficacy geen mediërend effect te hebben op de relatie tussen de vier leiderschapsstijlen en sportprestatie. Wel is er een significant effect gevonden van transformationeel leiderschap op sportprestatie en ervaren transformationeel leiderschap op sportprestatie. Ook is er gebleken dat ervaren transformationeel leiderschap een negatief effect heeft op collectieve efficacy. De bevindingen uit het huidige onderzoek bieden een bijdrage aan de kennis over leiderschapsstijlen en de invloed van collectieve efficacy op het gebied van sport. Er zijn naar aanleiding van de onderzoeksresultaten enkele beperkingen en implicaties gegeven. 

Literatuurverwijzing: Jeukens, S. (2016). Samen naar de top: het effect van leiderschapsstijlen en collectieve efficacy op de sportprestatie van teams. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving