Spring naar content
Terug naar de kennisbank

"Samen ontwikkelen" (2010)

een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving door actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten

Auteur(s): Ian Mostert

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving van betrokken actoren aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de complexe situaties die spelen bij samenwerking tussen verschillende mensen, organisaties en hiërarchische niveaus. Met methoden als de draw, write & tell en semigestructureerde interviews is volgens de grounded theory benadering data vergaard en beschreven in de resultaten. Tien actoren uit de Provenierswijk te Rotterdam, afkomstig uit de sectoren basisonderwijs, welzijn en sportbuurtwerk zijn betrokken in dit onderzoek. Vier paradoxale pedagogische waarden geven antwoord op de vraag naar pedagogische betekenissen van de betrokken actoren binnen de onderzoeksvraag. Het implementatievraagstuk wil een nadere beschouwing vanuit het perspectief van de relatie tussen de verschillende actoren. Voor de communicatie tussen beleid en praktijk is de manager volgens zowel uitvoerders als beleidsmedewerkers verantwoordelijk.

Literatuurverwijzing: Mostert, J.L. (2010). "Samen ontwikkelen": een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving door actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving