Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen sporten in Baarn (2016)

nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020

Organisatie(s): Gemeente Baarn

De twee centrale doelen uit het sportbeleid 2005-2016 zijn gehandhaafd voor de jaren 2017-2026. De centrale doelen waren toen:

  1. bevorderen sportdeelname van de jeugd en 55-plussers;
  2. per gebruikstype sportaccommodatie een exploitatiestichting waarbij de exploitatie zo veel mogelijk in handen is van de gebruikers zelf.

De hieraan toe te voegen doelstellingen voor 2017-2026 zijn:

  • wegnemen van de drempels van te weinig geld voor sporten en te weinig tijd voor vrijwilligerswerk;
  • sportdeelname bevorderen van jongeren 12-17 jaar en nieuwkomers;
  • meer zekerheid geven aan exploitanten van sportaccommodaties;
  • meer systematisch de sportaccommodaties financieren.
Literatuurverwijzing: Gemeente Baarn (2016). Samen sporten in Baarn: nota sport- en beweegbeleid gemeente Baarn 2017-2020. Baarn: Gemeente Baarn.

Omschrijving