Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen staan we sterk, toch? (2011)

onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen de jeugdvoetbalopleidingen van VVV-Venlo en Helmond Sport

Auteur(s): Lotte Verdellen

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenis geven betrokkenen aan de werkmethoden en procedures van respectievelijk VVV-Venlo en Helmond Sport en hoe kunnen deze nog beter op elkaar afgestemd worden? De werkmethoden en procedures van VVV en Helmond Sport worden door betrokkenen als matig ervaren. Werkmethoden en procedures zijn te weinig en niet duidelijk genoeg beschreven waardoor een goede afstemming tussen beide clubs ontbreekt. De werkmethoden en procedures binnen het samenwerkingsverband kunnen volgens betrokkenen beter op elkaar worden afgestemd door middel van meer communicatie, duidelijke omschrijvingen en controle door leidinggevende en een gezamenlijke database. Met betrekking tot communicatie kan gesteld worden dat er meer structurele overlegmomenten plaats moeten vinden waarbij betrokkenen van beide locaties aanwezig zijn. Deze overlegmomenten bieden gelegenheid om meer met elkaar te bespreken, op elkaar af te stemmen en diepgang te creëren. Tevens dienen werkmethoden en procedures, evenals regels, duidelijk omschreven te zijn. Zodoende ontstaat er uniformiteit. Het feit dat Venlo andere spelersrapporten en regels hanteert dan Helmond komt immers niet ten goede aan de eenheid van de samenwerking. Naast het feit dat werkmethoden en procedures een heldere omschrijving behoeven is het van belang dat leidinggevende toezien op de naleving ervan. Tenslotte zal een gezamenlijke database bijdragen aan een betere afstemming. De informatievoorziening zal immers aanzienlijk vergroot worden. 

Literatuurverwijzing: Verdellen, L. (2011). Samen staan we sterk, toch?: onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen de jeugdvoetbalopleidingen van VVV-Venlo en Helmond Sport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving