Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen sterk in sport en verbinding (2024)

een samenwerking tussen BRC-functionarissen en maatschappelijke organisaties in de sport, factsheet 2024/7

De bekendheid van maatschappelijke organisaties in de sport is groot onder buurtsportcoaches. Maar lang niet met al deze organisaties werken ze ook samen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Grote(re) bekendheid betekent niet meer samenwerking
Alle buurtsportcoaches die meededen aan het onderzoek, zijn bekend met minstens één maatschappelijke organisatie in de sport. De bekendste zijn de Cruyff Foundation en het Jeugdfonds Sport en Cultuur: 90 procent kent deze organisaties.

Toch werkt maar 21 procent ook samen met de Cruyff Foundation. Bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur is dat 57 procent.

Buurtsportcoach het vaakst als verbinder
In de samenwerking met maatschappelijke organisaties in de sport vervult 61 procent van de buurtsportcoaches de rol van verbinder. Zij verbinden de maatschappelijke organisaties in de sport aan andere sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Dit komt het vaakst voor in de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

52 procent van de buurtsportcoaches fungeert als begeleider/doorverwijzer. Zij motiveren mensen om te gaan sporten en bewegen bij maatschappelijke organisaties.

Gedeelde visie helpt bij samenwerking
De samenwerking tussen buurtsportcoaches en maatschappelijke organisaties in de sport verloopt makkelijk vanwege de gedeelde visie: zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen.

Brancheorganisatie MOS niet heel bekend
Van de respondenten is slechts 29 procent bekend met de brancheorganisatie ‘Maatschappelijke Organisaties in de Sport’ (MOS).

Peiling onder 107 BRC-functionarissen
Voor dit onderzoek hebben 107 BRC-functionarissen van alle leeftijden een vragenlijst ingevuld. Daarin vroegen de onderzoekers naar de samenwerking met maatschappelijke organisaties in de sport en de rol die zij daarin vervullen.

Literatuurverwijzing: Baggen, W., Gómez Berns, A., & Stam, W. van (2024). Samen sterk in sport en verbinding: een samenwerking tussen BRC-functionarissen en maatschappelijke organisaties in de sport, factsheet 2024/7. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving