Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen sterker? (2011)

een case study naar de waarde van multifunctionele samenwerking in de sport binnen de context van Plangebied Sportstad Heerenveen

Auteur(s): Elise van Zwieten

‘Samen sterker?’ richt zich op de vraag wat de opkomst van multifunctionele samenwerkingsverbanden in de sport betekent. Wat is de waarde van deze organisatievorm? Welke maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen liggen eraan ten grondslag? Welke processen zijn van invloed op samenwerking? Samenwerking blijkt complexer dan het in eerste instantie lijkt. Een meerwaarde komt niet automatisch tot stand en partijen vanuit verschillende achtergronden maken gezamenlijke betekenisgeving lastig. De trend van een ondernemende overheid in de sport (publiekprivate samenwerking) is van invloed op de verhoudingen tussen overheid, markt en burger. Dit zet de positie van de burger of civil society onder druk en roept de vraag of je samen wel zo gemakkelijk sterker staat, of dat verwijdering juist op de loer ligt.

Literatuurverwijzing: Zwieten, E.R. van (2011). Samen sterker?: een case study naar de waarde van multifunctionele samenwerking in de sport binnen de context van Plangebied Sportstad Heerenveen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving