Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen voor Gelderland (2019)

coalitieakkoord 2019-2023

Dit coalitieakkoord besteedt ook aandacht aan een gezonde leefomgeving, voeding, sport en bewegen. De komende vier jaar komt er weer een sportprogramma met speciale aandacht voor de maatschappelijke functie van sport. 

Literatuurverwijzing: (2019). Samen voor Gelderland: coalitieakkoord 2019-2023. Arnhem: Provincie Gelderland.

Omschrijving