Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen werken aan bewegen (2018)

een wegwijzer voor professionals om ouderen te activeren om te bewegen

Organisatie(s): Vilans, Kenniscentrum Sport

Samenwerking tussen professionals is belangrijk om ouderen te activeren en bewegen te stimuleren. Dit boekje bevat informatie hoe professionals ouderen kunnen uitnodigen en uitdagen om meer te bewegen. En hoe zij, in samenwerking met andere professionals, een bijdrage kunnen leveren aan het langer vitaal en zelfredzaam houden van ouderen.

Literatuurverwijzing: Vilans, & Kenniscentrum Sport (2018). Samen werken aan bewegen: een wegwijzer voor professionals om ouderen te activeren om te bewegen. Amsterdam: FNO zorg voor kansen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen KCS-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving