Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen werken is samen sterker (2008)

eindrapportage Alliantie School & Sport 2005-2008

Deze eindrapportage heeft tot doel verantwoording af te leggen over de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten van de Alliantie School & Sport vanaf juni 2005 tot en met oktober 2008.

Literatuurverwijzing: Kusters, J.J.M., & Rosenboom, A. (2008). Samen werken is samen sterker: eindrapportage Alliantie School & Sport 2005-2008. Den Haag: Alliantie School & Sport.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OSPO-019 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-0039-1 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving