Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenleven in de publieke ruimte (2010)

inspiratie voor de inrichting en het beheer van buitenruimte

Auteur(s): Joke Vanreppelen

Lokale overheden zijn vaak bezig om publieke ruimtes (opnieuw) in te richten. Het streven daarbij is veelal om het samenleven in deze ruimtes zo positief mogelijk te beïnvloeden, en negatief gedrag te ontmoedigen. In deze rapportage komen 26 zeer diverse voorbeelden aan bod die ter inspiratie kunnen dienen.

Literatuurverwijzing: Vanreppelen, J. (2010). Samenleven in de publieke ruimte: inspiratie voor de inrichting en het beheer van buitenruimte. Brussel: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Omschrijving