Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort (2019)

sportnota 2019-2024

Een leven lang sport en bewegen voor iedere Amersfoorter. Dat is waar de stad zich de komende jaren voor gaat inzetten. Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle Amersfoorters, ongeacht achtergrond of beperking. Dit zijn de belangrijkste ambities van deze nieuwe sportnota 2019-2024. 

Literatuurverwijzing: (2019). Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort: sportnota 2019-2024. Amersfoort:

Omschrijving