Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenvatting (2022)

een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De ambitie daarin is dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben. Een consortium van RIVM, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier Instituut monitort de uitvoering van het akkoord. Deze rapportage is de zevende voortgangsrapportage. Klik hier voor een overzicht van alle voortgangsrapportages op de webpagina Monitoring Nationaal Sportakkoord.

In deze rapportage staan de zes pijlers van het Nationaal Sportakkoord centraal: inclusief sporten en bewegen; duurzame sportinfrastructuur; vitale sport- en beweegaanbieders; positieve sportcultuur; van jongs af aan vaardig in bewegen; en topsport die inspireert.

Deze samenvatting start met de ondersteuning vanuit de lokale lijn, sportlijn en nationale lijn (hoofdstuk 2). Daarna worden de belangrijkste opbrengsten en bevindingen per pijler van het sportakkoord besproken (hoofdstuk 3 t/m 8). De samenvatting sluit af met de hoofdpunten uit de slotbeschouwing (hoofdstuk 9).

Klik hier voor het volledige rapport ‘Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. De oogst van het sportakkoord, voortgangsrapprtage juni 2022. 

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., Hoogendam, A., Kwaasteniet, R. de, & Poel, H. van der (2022). Samenvatting: een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-872 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving