Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenvatting en duiding van hoofdstuk 12: Integriteit in de sport (2015)

SCP-publicatie Rapportage Sport 2014

In dit artikel ‘Integriteit in de sport’ haken inhoudsexperts van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in op de inhoud van hoofdstuk 12 (‘Sport en ongewenst gedrag’) uit de SCP­-publicatie Rapportage Sport 2014. Zij vatten samen en plaatsen dit in het perspectief van al bestaande ontwikkelingen en kennisgebieden.

Ga naar hoofdstuk 12 Rapportage Sport 2014 geschreven door Bake Dijk (UU), Veerle de Bosscher (VUB) en Maarten van Bottenburg (UU).

Literatuurverwijzing: Meer, P. van der, & Rijnbeek, P. (2015). Samenvatting en duiding van hoofdstuk 12: Integriteit in de sport: SCP-publicatie Rapportage Sport 2014.

Omschrijving