Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012) (2013)

rapportage, 5-meting eerste tranchegemeenten, 4-meting tweede tranchegemeenten, 3-meting derde tranchegemeenten, 2-meting vierde tranchegemeenten, 1-meting vijfde tranchegemeenten

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zorgdraagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur en sinds 2012 ook andere sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. Onder de eerste tranchegemeenten zijn inmiddels zes metingen (gestart met een nulmeting) gehouden in de periode 2008 tot en met begin 2013. De tweede tranchegemeenten hebben aan vijf metingen meegedaan in de periode oktober 2009 tot en met begin 2013. De derde tranchegemeenten hebben vier metingen ingevuld in de periode tot en met begin 2013. De vierde tranchegemeenten zijn begonnen met de uitvoering van de impuls in 2011 en hebben tot nu toe twee metingen ingevuld. De vijfde tranchegemeenten hebben tot nu toe aan één meting meegedaan. De belangrijke resultaten worden in deze samenvatting gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Heuvel, A. van den, Heijkoop, C., & Jong, M. de (2013). Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012): rapportage, 5-meting eerste tranchegemeenten, 4-meting tweede tranchegemeenten, 3-meting derde tranchegemeenten, 2-meting vierde tranchegemeenten, 1-meting vijfde tranchegemeenten. Amersfoort: BMC Onderzoek.

Omschrijving