Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenvatting publieksonderzoek Vierdaagsefeesten 2013 (2013)

Organisatie(s): Stichting Vierdaagsefeesten

Dit onderzoek meet de tevredenheid en bezoekersbeleving onder de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, die tussen 13 juli en 19 juli 2013 het evenement hebben bezocht. Het onderzoek is gericht op uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor het organiseren van het evenement in de toekomst. De insteek is om bezoekersbeleving en trends inzichtelijk te maken. Hierbij worden onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid, besteding, bereikbaarheid, programmering en sponsoring onderzocht om in de toekomst nog meer in te kunnen spelen op de wensen en de behoeften van de bezoekers. De organisatie van de Vierdaagsefeesten richt zich op samenwerking met haar stakeholders om zo een win-win situatie te creëren. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de bezoekers van de Vierdaagsefeesten tussen de 18 en 35 jaar is. De verdeling van het aantal bezoekers over de andere leeftijdscategorieën is gelijkmatig. Er zijn iets meer vrouwelijke (52%) dan mannelijke (48%) bezoekers. 45,8% van de bezoekers komt uit Nijmegen of de directe omgeving van Nijmegen. Er is sprake van een brede spreiding van de bezoekers van de Vierdaagsefeesten over de rest van Nederland. De bezoekers die een hbo of wo opleiding hebben gevolgd, vormen samen meer dan de helft van de bezoekers. 

Literatuurverwijzing: Stichting Vierdaagsefeesten (2013). Samenvatting publieksonderzoek Vierdaagsefeesten 2013. Nijmegen: Stichting Vierdaagsefeesten.

Omschrijving