Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen (2014)

literatuuronderzoek

In dit literatuuronderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • In hoeverre is bewezen dat samenwerking tussen organisaties effect heeft op het gezond en veilig opgroeien van kinderen?
  • Welke factoren beïnvloeden de samenwerking tussen organisaties betrokken bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen?
Literatuurverwijzing: Rutte, F., Pijpers, F., & Timmermans, M. (2014). Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen: literatuuronderzoek. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Omschrijving