Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerken aan zorg en ondersteuning (2011)

leidraad voor gemeenten en zorgkantoren

De leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning biedt een hulpmiddel voor samenwerking tussen zorgverzekeraars (verantwoordelijk voor AWBZ en Zvw) en gemeenten (verantwoordelijk voor Wmo en Wpg). Deze leidraad en de vier gekozen thematische uitwerkingen zijn ontwikkeld in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De documenten zijn gebaseerd op de ervaringen en inzichten van een 15- tal koppels van gemeenten en zorgverzekeraars, die betrokken zijn geweest bij het traject Samen werken aan zorg en ondersteuning’. Voor de thema’s dementiezorg, decentralisatie van begeleiding, woonservicegebieden en gezondheidsbevordering zijn aparte uitwerkingen als bijlage verschenen.

Literatuurverwijzing: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2011). Samenwerken aan zorg en ondersteuning: leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Den Haag: VNG.

Omschrijving