Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerkend leren in de les LO (2013)

In de jaren negentig is er door het APS veel aandacht besteed aan dit onderwerp. De uitgaven Effectief leren in de les (1996, Wolters-Noordhoff) en Samenwerkend leren (1997, Wolters-Noordhoff) door Sebo Ebbens, Simon Ettekoven en Jos van Rooijen zijn handreikingen voor docenten. Deze handreikingen helpen samenwerkend leren vorm te geven. Deze zijn niet speciaal voor de LO-les geschreven maar zijn daarin zonder meer toepasbaar. In dit artikel, en in een artikel in het praktijkkatern, wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden aangeven hoe deze handreikingen in de LO-les gestalte kunnen krijgen.

Literatuurverwijzing: Massink, M., & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Samenwerkend leren in de les LO.

Omschrijving