Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie (2011)

motievenmatrix, eindrapportage

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Research voor Beleid onderzoek gedaan naar de motieven van gemeenten en zorgverzekeraars om samen te werken op het gebied van preventie.

Literatuurverwijzing: Klaveren, S.M. van, Poortvliet, E.P., & Vree, F.M. van (2011). Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie: motievenmatrix, eindrapportage. Zoetermeer: Research voor Beleid.

Omschrijving