Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenwerking organiseren voor preventie (2021)

leren van de beleidsvorming voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie

Aanleiding voor dit onderzoek is de totstandkoming van de Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) in het basispakket, die tot de activering van de betaaltitel per 1 januari 2019 twaalf jaar in beslag heeft genomen. Dit roept de vraag op waarom dit zo lang heeft moeten duren. In opdracht van het Ministerie van VWS presenteren de auteurs de reconstructie van het beleidsproces van de GLI en welke condities hieruit naar voren komen voor beleidsverandering. Het doel van de beleidsanalyse was om de lessen van het GLI-beleidsproces inzichtelijk te maken voor toekomstig beleid om preventie met zorg te verbinden. Het gaat hierbij om de bevorderende en belemmerende factoren als om de werkzame condities voor de organisatie en aanpak van dergelijk beleid.

Literatuurverwijzing: Bekker, M., & Wagemakers, A. (2021). Samenwerking organiseren voor preventie: leren van de beleidsvorming voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Wageningen: Wageningen University & research.

Omschrijving