Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sarcopenia: a rising geriatric giant (2016)

health and economic outcomes of community-dwelling older adults with sarcopenia

Auteur(s): Donja Mijnarends

In 1989 heeft Rosenberg de term sarcopenie geïntroduceerd om het verlies van spiermassa en functie te beschrijven. De term sarcopenie is gebaseerd op de Griekse woorden ‘sarx’ (vlees, spier) en ‘penia’ (verlies). Sarcopenie wordt ook wel gezien als een nieuwe geriatrische reus, een veelvoorkomend geriatrisch syndroom dat het leven van ouderen (negatief) beïnvloed. Sarcopenie is een nog relatief nieuw begrip in de onderzoekswereld, en er zijn dan ook nog veel hiaten in de wetenschappelijke kennis omtrent sarcopenie. Ook wordt in de klinische praktijk nog niet standaard gescreend op sarcopenie. Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de prevalentie, kenmerken en gezondheids- en economische uitkomsten van thuiswonende ouderen met sarcopenie. Om dit doel te bereiken zijn gegevens verzameld in de cross-sectionele Maastrichtse Sarcopenie Studie (MaSS; hoofdstuk 3-5) en is een secundaire data analyse uitgevoerd op data van de Age, Gene/Environment, Susceptibility-Reykjavik Study (AGESReykjavik; hoofdstuk 6). 

Literatuurverwijzing: Mijnarends, D.M. (2016). Sarcopenia: a rising geriatric giant: health and economic outcomes of community-dwelling older adults with sarcopenia. Maastricht: Maastricht University.

Omschrijving