Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schaatsen en inlineskaten in Nederland (2020)

onderzoek ten behoeve van de strategische heroriëntatie van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)

Auteur(s): Eva Heijnen, Paul Hover

De KNSB zet zich in voor de versterking en promotie van schaatsdisciplines en skeeleren/inlineskaten, van top- tot breedtesport. De bond heeft de wens om een nieuw meerjarenbeleidsplan strategisch plan te baseren op actuele en objectieve kennis over de Nederlandse markt van schaatsen en skeeleren/inlineskaten.

Om deze reden heeft de KNSB het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te doen. De doelstelling van het onderzoek is om over Nederlandse beoefenaren en volgers actuele en objectieve kennis te verzamelen die gebruikt kan worden voor de samenstelling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2028.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Hover, P. (2020). Schaatsen en inlineskaten in Nederland: onderzoek ten behoeve van de strategische heroriëntatie van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPOR-TB-0012 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-714 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving