Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schatting monetaire waarde gezondheidseffecten van bewegen door werknemers (2021)

Decisio is door de Fietsersbond en Wandelnet gevraagd om te helpen bij het monitoren van de effecten van de maatregelen voor actieve mobiliteit tijdens, van en naar het werk. Daarnaast is een ex ante schatting van deze effecten gemaakt, gebaseerd op beschikbare kennis en literatuur. 

Literatuurverwijzing: Ommeren, K. van, & Steegman, S. (2021). Schatting monetaire waarde gezondheidseffecten van bewegen door werknemers. Amsterdam: Decisio.

Omschrijving