Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Scholingsbehoefte van ambtenaren sport en recreatie (1994)

Sinds de jaren zestig, toen de ‘sport for all’-idee vaste wortels kreeg, wordt er in het beleid van de Nederlandse gemeenten ruim aandacht besteed aan sport en recreatie. Dat vraagt, zeker in de grotere gemeenten, om ambtenaren met op sport en recreatie toegespitste deskundigheden. Die deskundigheden konden tot voor enkele jaren verworven worden in de speciaal daarvoor binnen de Bestuursacademies ontwikkelde cursus ‘ambtenaar sport en recreatie’. In 1991 werd deze cursus voor het laatst gegeven. Sindsdien bestaat er een leemte in de (bij)scholingsmogelijkheden voor ambtenaren sport en recreatie. De Landelijke Contactraad (Stichting voor Gemeentelijke Bemoeiingen met Lichamelijke Opvoeding, Sport en Recreatie) vindt die leemte problematisch. Te meer daar zich allerwegen ingrijpende veranderingen voordoen in de organisatie en de werkwijzen van de gemeentelijke diensten voor sport en recreatie. Veranderingen die vaak vragen om andere deskundigheden of om uitbreiding van deskundigheid. Op instigatie van de Landelijke Contactraad besloot het Ministerie van WVC (Directie Sportzaken) opdracht te geven voor een onderzoek waarin de behoeften aan bijscholing van ambtenaren, die binnen gemeentelijke diensten voor sport en recreatie werkzaam zijn als manager, beleidsmedewerker of bedrijfsleider, in kaart worden gebracht. In dit rapport worden de uitvoering en de resultaten van dit onderzoek beschreven.

Literatuurverwijzing: Crum, B.J., & Kalmthout, J. van (1994). Scholingsbehoefte van ambtenaren sport en recreatie. Tilburg: IVA Tilburg.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OSPO-035 Beschikbaar
Mulier instituut POLI-0068 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving