Spring naar content
Terug naar de kennisbank

School, bewegen en sport (2011)

onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen

Verontrustende berichten over de toename van overgewicht hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor het stimuleren van het sport- en beweeggedrag van de jeugd. Landelijke cijfers maken duidelijk dat de helft van de jongeren niet voldoende beweegt. Het onderwijs is een plek waar jongeren vaak zijn en waar ze veel ideeën en contacten kunnen opdoen, en lijkt daarmee de plek om de jeugd in beweging te krijgen. Er is echter nog niet veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de schoolomgeving ertoe bijdraagt dat jongeren actief worden. Deze publicatie brengt daar verandering in. Op basis van een groot landelijk onderzoek onder ruim 7.000 leerlingen van 187 scholen uit het basis – en voortgezet onderwijs, brengen onderzoekers van het Mulier Instituut het sport- en beweeggedrag van kinderen uitgebreid in kaart en schetsen zij hoe dit samenhangt met de schoolomgeving. De resultaten maken duidelijk dat de school inderdaad een rol vervult in het enthousiasmeren van de jeugd om in beweging te komen. Leerlingen van basisscholen met een actief beweegbeleid bewegen meer dan andere leerlingen. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor een beperkte groep. Schoolsport en gerichte pauzeactiviteiten stimuleren het beweeggedrag van leerlingen. Daarnaast vormen voldoende accommodaties en goede materialen belangrijke voorwaarden om kinderen in beweging te krijgen. Niet alle scholen zijn echter tevreden over de mogelijkheden die ze in deze hebben. Veel scholieren bewegen en sporten ook buiten schooltijd bij een sportclub of gewoon in hun buurt. Het beweeggedrag van kinderen hangt bovendien sterk samen met dat van hun ouders. Daarom is het van belang ook ouders en andere relevante partijen te betrekken bij het stimuleren van het beweeggedrag. Voor nadere informatie en het downloaden van documenten met betrekking tot het onderzoek kunt u terecht op www.mulierinstituut.nl/school.

Literatuurverwijzing: Stuij, M., Wisse, E., Mossel, G. van, Lucassen, J.M.H., & Dool, R. van den (2011). School, bewegen en sport: onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OSPO-027 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-0048 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B119 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving