Spring naar content
Terug naar de kennisbank

School en sport werken samen (2007)

eindrapportage van het onderzoek naar combinatiefuncties school en sport in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

De Alliantie School en Sport samen sterker is in het leven geroepen om jongeren te stimuleren levenslang te sporten en te bewegen. De Alliantie heeft als doel gesteld dat in 2010 op 90% van alle scholen elke leerling dagelijks kan sporten binnen en buiten de schooluren in combinatie met sportverenigingen. Een middel om dit doel te realiseren is de inzet van combinatiefunctionarissen school en sport. Om te kijken welke combinatiefuncties in den lande in omloop zijn, welke taken zij uitvoeren en hoe dat in de praktijk gaat, heeft SGBO een onderzoek uitgevoerd en een expertmeeting georganiseerd. Voor het onderzoek zijn 14 gemeenten, 25 scholen en 17 combinatiefunctionarissen gesproken. In dit rapport staan de resultaten van dit onderzoek centraal.

Literatuurverwijzing: Heijkoop, C., Jonker, K., Westering, Y. van, & Berg - le Clercq, T. (2007). School en sport werken samen: eindrapportage van het onderzoek naar combinatiefuncties school en sport in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: SGBO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-20-A03 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-TB-0007 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving