Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schoolwijzer (2001)

arbo-naslagwerk voor gezond werken in scholen

De Schoolwijzer is ontwikkeld als naslagwerk voor directies, arbocoördinatoren en alle andere betrokkenen bij de zorg voor het arbobeleid binnen het primair en voortgezet onderwijs. De regelgeving met betrekking tot de arbeidswet is voor de onderwijssector in veel gevallen te algemeen en vaak onvoldoende toegesneden op de specifieke situaties in scholen en de risico’s die leerlingen lopen. In deze brochure gaat vooral veel aandacht uit naar ‘verantwoord’ gebruik van schoolgebouwen door leerlingen, studenten en leraren bij het uitvoeren van een grote diversiteit aan activiteiten. Dit betekent dat bij het dagelijkse gebruik van de schoolgebouwen de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers gewaarborgd is.

Literatuurverwijzing: Visser, R., Venemer, A., Simons, J., & Bus, J. (2001). Schoolwijzer: arbo-naslagwerk voor gezond werken in scholen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO SOCARB-003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving