Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schoolzwemmen (2015)

verslag 2014 - 2015

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat alle Haagse kinderen leren zwemmen en daarom biedt zij schoolzwemmen aan: een investering in de zwemvaardigheid en zwemveiligheid. Zo heeft iedere leerling de kans om zwemles te volgen. 

Het Haagse schoolzwemmen behoort tot de portefeuille van de wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs (KIJO). De gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn faciliteert en organiseert het schoolzwemmen.

Het voornaamste doel is dat zoveel mogelijk leerlingen het schoolzwemmen afronden met minimaal een A-diploma. Omdat het doorgaans voor kinderen niet mogelijk is alle drie de zwemdiploma’s tijdens het schoolzwemmen te halen, is het streven een kind in ieder geval het A-diploma te laten behalen. Dit A-diploma is onderdeel van het Zwem-ABC1, dat bestaat uit drie nationaal erkende zwemdiploma’s: A, B en C.

Het percentage leerlingen van het primair onderwijs dat dit seizoen afrondt met minimaal het A-diploma is 84,9%.

Literatuurverwijzing: (2015). Schoolzwemmen: verslag 2014 - 2015. Den Haag: Gemeente Den Haag.

Omschrijving