Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schoolzwemmen en zwemvaardigheid II (1997)

een kwestie van educatie en zorg

Auteur(s): Bart Crum

Met dit rapport richt de werkgroep schoolzwemmen zich tot allen die verantwoordelijkheid dragen voor schoolzwemmen in het primair onderwijs. Twee keer eerder, in 1985 en 1991, is op initiatief van deze werkgroep de situatie van het schoolzwemmen op de Nederlandse basisscholen in kaart gebracht. In 1996 neemt de werkgroep schoolzwemmen voor derde maal het initiatief tot een inventariserend onderzoek. Met dit derde onderzoek beoogt de werkgroep niet alleen antwoord te krijgen op de vraag of de situatie verder verslechterd of mogelijk verbeterd is. Het onderzoek is er ook op gericht de ontwikkeling van het schoolzwemaanbod en de zwemvaardigheid van de leerlingen breder en gedifferentieerder in kaart te brengen. Er is ook een deel van het speciaal onderwijs in het onderzoek betrokken.

Literatuurverwijzing: Crum, B.J. (1997). Schoolzwemmen en zwemvaardigheid II: een kwestie van educatie en zorg. Werkgroep Schoolzwemmen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOPO-050 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-0038-2 Beschikbaar
Mulier instituut OSPO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving