Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schoolzwemmen in Rotterdam (2016)

visie vanuit het onderwijs

December 2015 ontstond er in de gemeente Rotterdam discussie over de effectiviteit van het Rotterdamse schoolzwemmen. Over dit thema zijn vragen gesteld door de fractie van D66 en is gesproken binnen de Commissie ZOCS. Naar aanleiding van deze discussie heeft de gemeente Rotterdam op 1 februari 2016 aan het Mulier Instituut gevraagd om Rotterdamse schooldirecteuren middels een online vragenlijst te vragen naar hun ervaring met en visie op schoolzwemmen. In dit rapport doen de auteurs verslag van dit onderzoek. Aan de hand van de verzamelde data kan geconcludeerd worden dat een grote meerderheid van de schooldirecteuren voorstander is van schoolzwemmen. Het schoolzwemmen is volgens de schooldirecteuren van groot belang voor de kinderen om hun zwemdiploma te behalen. Toch voelt maar de helft van de schooldirecteuren zich verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van kinderen. Bij het merendeel neemt het schoolzwemmen een volwaardige plaats in het onderwijsprogramma in. Maar er zijn scholen die moeite hebben met het organiseren van schoolzwemmen. Er wordt aangegeven dat veel lestijd verloren gaat door de zwemlessen en verschillende scholen zijn van mening dat de verantwoordelijkheid bij de ouders, niet bij de school, ligt om de kinderen zwemvaardigheden bij te brengen.

Literatuurverwijzing: Ginneken, Z.J.M.S. van, & Werff, H. van der (2016). Schoolzwemmen in Rotterdam: visie vanuit het onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GS-ROT-0003 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-422 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving