Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schoolzwemmen verdrinkt (1986)

rapport over de noodzaak om het schoolzwemmen in Nederland te behouden, recente gegevens over participatie aan het schoolzwemmen

Organisatie(s): Werkgroep Schoolzwemmen

De lichamelijke opvoeding in Nederland bevindt zich in een noodsituatie. Steeds meer wordt van overheidswege geknabbeld aan het aantal uren dat voor het zich welbevinden van het kind zo uitermate belangrijk is. Een bijzondere bron van zorg wordt gevormd door het zwemmen op de school. Het vermoeden, dat het met de zwemvaardigheid van het Nederlandse kind slecht gesteld is, wordt helaas bewaarheid, zo laat dit rapport zien. Uitgaande van de stelling dat (school-)zwemmen uiterst nuttig is, heeft het bestuur van de Stichting ter Bevordering van het Bad- en Zwemwezen in Nederland gemeen een inventarisatie te moeten maken, welke factoren van invloed zijn op het effect van aantasting – in wat voor vorm dan ook – van het schoolzwemmen.

Literatuurverwijzing: Werkgroep Schoolzwemmen (1986). Schoolzwemmen verdrinkt: rapport over de noodzaak om het schoolzwemmen in Nederland te behouden, recente gegevens over participatie aan het schoolzwemmen. Amersfoort : Jan Luiting Fonds.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OSPO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving