Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Schoon, heel en werkzaam? (2013)

een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid

Auteur(s): Vasco Lub

Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale interventies die de leefbaarheid moeten verbeteren. In dit boek worden enkele heersende beleidsopvattingen hierover op de proef gesteld. In aanvulling op alle inductieve, bestuurskundige en normatieve beschouwingen over het onderwerp, biedt het een wetenschappelijke toetsing van de meest dominante sociale aanpakken van dit moment. Uit de confrontatie met sociaalwetenschappelijk onderzoek kristalliseert zich een informatief, maar ook een ontnuchterend beeld van de houdbaarheid van populaire beleidsassumpties op het terrein van buurtleefbaarheid. Het boek geeft antwoord op vragen als: Is sporten een reëel alternatief voor wangedrag? Nemen wijkbewoners meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving als de sociale cohesie wordt vergroot? In hoeverre is het mogelijk om op straatniveau een beschavingsoffensief in te zetten? Is het zinvol om bewonersgroepen een vinger in de pap te geven in de taakstelling van de wijkagent? Maken burgerwachten hot spots veiliger? Hoe coachend is een straatcoach? Draagt herstel van het ‘sociaal weefsel’ van probleemwijken bij aan de sociale controle? En in hoeverre was dat sociaal weefsel eigenlijk toe aan genezing?
Factsheets naar aanleiding van dit onderzoek zijn te lezen via de website van Rijksoverheid

Literatuurverwijzing: Lub, V. (2013). Schoon, heel en werkzaam?: een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen BUUR-0040 Beschikbaar
Mulier instituut SOCI-0252 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving