Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Scoren met een één-tweetje (2009)

een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport

Voor deze scriptie is een kwalitatief onderzoek gedaan in opdracht van het NOC*NSF en namens de Universiteit Utrecht. Het onderzoek poogt inzichten te geven in de betekenissen van betrokkenen in het proces van professionalisering in de sport in een context van allianties en samenwerkingsverbanden. Op basis hiervan worden conclusies getrokken die een leidraad zijn voor vervolgonderzoek naar het thema professionalisering in de sport door het NOC*NSF.

Literatuurverwijzing: Bodt, M., & Notté, R. (2009). Scoren met een één-tweetje: een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving