Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Self-perceptions and physical activity in children with and without motor problems (2017)

Auteur(s): Johannes Noordstar

In deel I van dit proefschrift is de ontwikkeling van, en de samenhang tussen, het zelfbeeld en de fysieke activiteit bij normaal ontwikkelende kinderen van groep 2 tot en met groep 6 onderzocht. In deel II van dit proefschrift is onderzocht of het stimuleren van het zelfbeeld tijdens een motorische interventie een positief effect heeft op het motorisch functioneren, het zelfbeeld en de fysieke activiteit bij kinderen met motorische problemen. Tevens is onderzocht wat de invloed is van het (sportief) zelfbeeld op de fysieke activiteit bij kinderen met motorische problemen.

Literatuurverwijzing: Noordstar, J.J. (2017). Self-perceptions and physical activity in children with and without motor problems. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-0056 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving