Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Serving evidence syntheses (2019)

improving literature retrieval in systematic reviews

Auteur(s): Wichor Bramer

Systematic reviews zijn belangrijk binnen evidence-based medicine. De kwaliteit van systematic reviews wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de zoekacties. Voor zoekacties van goede kwaliteit wordt onderzoekers geadviseerd de hulp in te schakelen van medisch informatiespecialisten. Deze zijn niet alleen betrokken bij de zoekacties, maar meer en meer ook bij andere onderdelen van het review proces, zoals het ontdubbelen van resultaten in EndNote, het updaten van zoekacties en het downloaden van referentielijsten van geïncludeerde artikelen. Er zijn echter geen duidelijke richtlijnen hoe een goede zoekactie kan worden opgezet. In dit proefschrift willen wij nieuwe en ervaren zoekers een methode bieden om zoekacties voor systematic reviews maar ook voor andere doeleinden te maken. Daarnaast presenteren we methoden in EndNote voor de andere taken die door bibliothecarissen gedaan worden. We evalueren de nieuwe methode en bieden zoekers die niet van onze nieuwe methode gebruiken houvast om de efficiëntie van hun searches te verbeteren.

Literatuurverwijzing: Bramer, W.M. (2019). Serving evidence syntheses: improving literature retrieval in systematic reviews. Wichor Matthijs Bramer.

Omschrijving