Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sitting behaviors and mental health among workers and nonworkers: the role of weight status (2012)

Dit artikel beschrijft een analyse uitgevoerd op gegevens verzameld in een langlopende Nederlandse studie. De cross-sectionele analyse betreft het verband tussen mentale gezondheid en zittijd tijdens transport, werk en vrije tijd. De rol van het al dan niet hebben van werk en gewichtstatus zijn ook geanalyseerd. De conclusie is dat bij werkende mensen zitten in de vrije tijd, vooral tijdens tv kijken, een verband heeft met een slechtere mentale gezondheid. Wat de oorzaak en wat het gevolg is in deze associatie zal met longitudinaal onderzoek nader bekeken moeten worden.

Literatuurverwijzing: Proper, K., Picavet, H.S.J., Bemelmans, W.J.E., Verschuren, W.M.M., & Wendel-Vos, G.C.W. (2012). Sitting behaviors and mental health among workers and nonworkers: the role of weight status.

Omschrijving