Spring naar content
Terug naar de kennisbank

SLO-programmavoorstel lichamelijke opvoeding in de basisvorming (1994)

project Bewegingsonderwijs 12-16

Deze publicatie laat zien hoe een totaal-programma lichamelijke opvoeding in de basisvorming eruit kan zien. Daarbij is uitgegaan van de SLO-praktijkreeks. Aangezien de tien delen van de reeks niet alle kerndoelen afdekken worden aanvullende thema’s geformuleerd. Per domein (turnen, spelen, bewegen en muziek, atletiek, zelfverdediging, zwemmen en niet-domeingebonden thema’s) worden thema’s geformuleerd en kort toegelicht. Tevens wordt aangegeven hoeveel lessen deze thema’s beslaan en hoe de verdeling over de leerjaren n periodes binnen een leerjaar is. Een en ander mondt uit in een planningsoverzicht voor drie leerjaren. Het programmavoorstel is bedoeld voor gebruik in secties lichamelijke opvoeding en in de (na)scholing van leraren lichamelijke opvoeding.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B., Faber, K., Houthoff, D., Mooij, C., & Mossel, G. van (1994). SLO-programmavoorstel lichamelijke opvoeding in de basisvorming: project Bewegingsonderwijs 12-16. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-069 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving