Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Smart Moves! Physical activity and cognitive performance of young adolescents (2020)

Auteur(s): Vera van den Berg

Hoewel er overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor de effecten van bewegen op de lichamelijke en mentale gezondheid van kinderen, is het onderzoek naar de effecten van bewegen op cognitieve prestaties nog in opkomst. Op dit onderwerp zijn nog veel vragen onbeantwoord. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe vaak (frequentie), hoe lang (duur) en wat voor soort (type) beweging de cognitieve prestaties van kinderen kan verbeteren. Om scholen goede adviezen te kunnen geven over het optimale aanbod van bewegen op school is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de effecten van bewegen op de cognitieve prestaties van kinderen.

Het structureel implementeren van beweegprogramma’s in de dagelijkse schoolpraktijk blijkt voor veel leerkrachten een uitdaging. De huidige nadruk op taal en wiskunde/rekenen en ervaren werkdruk vormen voor leerkrachten vaak een barrière voor het implementeren van beweegprogramma’s op school. Bovendien zijn de meeste geëvalueerde programma’s ontwikkeld door onderzoekers, zonder dat de schoolpraktijk hierbij nauw betrokken was. Er is dan ook nog weinig bekend over de behoeften, interesses en voorkeuren van directies, leerkrachten en kinderen als het gaat om extra bewegen op de basisschool. Meer inzicht in hun perspectieven is nodig om beweegprogramma’s te kunnen ontwikkelen die haalbaar zijn en duurzaam in te voeren in de dagelijkse schoolpraktijk.

De doelstellingen van dit proefschrift zijn:

  1. het onderzoeken van de effecten van enkele en herhaalde beweegmomenten op de cognitieve prestaties van kinderen, en
  2. inzicht krijgen in het perspectief van directies, leerkrachten en kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool ten aanzien van extra bewegen op school.
Literatuurverwijzing: Berg, V. van den (2020). Smart Moves! Physical activity and cognitive performance of young adolescents. Vera van den Berg.

Omschrijving